Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

sunsexdrugs
Some clothes are like coffee. A good steaming cup of a double-espresso black coffee.You put them on and you're ready to run the world, give a speech and shake hands with Michelle Obama, even if you're only standing in a queue to get four tomatoes and one eggplant at the grocer's.
— Weronika Załazińska
Reposted fromriseme riseme viacytaty cytaty
sunsexdrugs
Co więcej jest do zrobienia. Spać i czekać.
— Wisława Szymborska
Reposted fromsubiektywne subiektywne viacytaty cytaty
sunsexdrugs
Wstydzę się
Na plaży gdy ktoś na mnie patrzy
I w autobusie
Buzuje we mnie wstydu zaczyn
Nie wiem gdzie
Się bardziej schować więc wychodzę

Wstydzę się
Napełnia mi czerwienią lica
Jąkam też
Choć bardzo chciałabym wykrzyczeć
Cała drżę
A oczy mi się szklą od życia
— domowe melodie - wstydzę się
Reposted fromRedowskaa Redowskaa viacytaty cytaty
sunsexdrugs
Mam dosyć już chłopców, co
Nie potrafią mnie zaskoczyć
— Bądź duży
Reposted fromkatalama katalama
sunsexdrugs
Wiesz, chciałbym Ci powiedzieć, ale nie mam którędy.
— świetlicki
Reposted fromjustblog justblog viakatalama katalama
sunsexdrugs
jutro Ci zrobię dobrze i kolację
— perwersje
Reposted fromaviee aviee viakatalama katalama
sunsexdrugs
4366 8d21
Zachowujmy się po ludzku.  Rozmawiajmy. Ewentualnie zacznijmy się rozbierać .
Reposted fromzenibyja zenibyja viakatalama katalama
sunsexdrugs
Przywiązanie jest złe. Przywiązanie prowadzi do cierpienia.
— "Dziesięć płytkich oddechów" - K.A. Tucker
Reposted fromdancingonmyown dancingonmyown viakatalama katalama
sunsexdrugs
"Jeśli facetowi zależy to nie będziesz potrzebowała czytania między wierszami, bo okaże Ci to. A jeśli mu nie zależy, to choćbyś podała samą siebie na złotej tacy i tak pozostaniesz koleżanką do łóżka."

AMEN.
— Pokolenie Ikea
Reposted frommissbrodka missbrodka viakatalama katalama
sunsexdrugs

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viakatalama katalama
sunsexdrugs
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viakatalama katalama
sunsexdrugs

-Czy mogę się do Pana przytulić?

-Przecież się nie znamy..

-Za miesiąc nie będziemy widzieli świata poza sobą.

— ***
Reposted fromamilamija amilamija viafuckyoulittle fuckyoulittle
sunsexdrugs
Every living person on this planet has their own unique pair of eyes. Each their own universe.
— true.
Reposted fromglupiages glupiages viacytaty cytaty
sunsexdrugs
Mam dosyć już chłopców, co
Nie potrafią mnie zaskoczyć
— Bądź duży
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty
sunsexdrugs
voglio un pensiero superficiale che rende la pelle splendida | flickr - photo sharing!
Reposted fromweightless weightless viainsidemyhell insidemyhell
sunsexdrugs
codziennie zasypiam z Tobą, mimo że nie ma Cię obok mnie.
Reposted fromnotenough notenough viainsidemyhell insidemyhell
sunsexdrugs

Jesteś wspaniałym człowiekiem. Moim ulubionym.

Reposted fromlivhanna livhanna viainsidemyhell insidemyhell
sunsexdrugs
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viainsidemyhell insidemyhell
sunsexdrugs
Seks jest zbyt ważny by uprawiać go z byle kim.
— Nicholas Sparks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl